Styrelse 2023

Ordförande:

Magdalena Palmcrantz 
Tel: 0735-289085  
Mail: ordforande@ostergotlandgoldenklubben.se


Vice ordförande:

Per Ehnsiö

Tel: 0761-188129
Mail: vice-ordforande@ostergotlandgoldenklubben.se 


Kassör:

Sara Billeson Ehnsiö
Tel: 0730-400795
Mail: kassor@ostergotlandgoldenklubben.se


Sekreterare:

Per Ehnsiö 
Tel: 0761-188129
Mail: sekreterare@ostergotlandgoldenklubben.se


Avel och Hälsa:

Magdalena Palmcrantz
Tel: 0735-289085
Mail: avel-halsa@ostergotlandgoldenklubben.se


Exteriör/Utställning:

Maria Klindt-Bjernman
Tel: 0707-482915
Mail: exterior@ostergotlandgoldenklubben.se


Funktion och Mentalitet:

Anna Renstad Harrius
Tel: 0705-486059
Mail: funktion-mentalitet@ostergotlandgoldenklubben.se


Information/Web:

Per Ehnsiö
Tel: 0761-188129
Mail: web@ostergotlandgoldenklubben.se


Johan Lundin

Tel: 0736-101483


Jakt:

Sassa Weidermark
Tel: 0730-802674 
Mail: jakt@ostergotlandgoldenklubben.se


Åsa Hillmersson

Tel: 0702-920485


Utbildning:

Britt-Marie Sternerud
Tel: 0735-289085
Mail: utbildning@ostergotlandgoldenklubben.se


Revisor:

Mikael Ek
Tel: 0709-242444
Mail: cme.forvaltning@gmail.com


Valberedningen:

Monica Oskarsson

Mail: valberedning@ostergotlandgoldenklubben.se

Samarbete mellan retrieverklubbarna i Östergötland.  • Kurser, föreläsningar och aktiviteter som är öppna för alla, publiceras på alla hemsidorna. Äger egna klubbens medlemmar företräde skrivs detta specifikt ut.
  • Alla betalar lika mycket och är med på samma villkor så snart man är medlem i någon av retrieverklubbarna.
  • Samträningar och föreläsningar är öppna för alla.