Viktig information om hundförbudstiden


Extra uppsikt över hunden 1 mars till 20 augusti

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

Naturvårdsverkets tolkning av lagen är att om en hund ska hindras från att springa lös måste den i de allra flesta fall hållas i koppel. Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden den 1 mars till den 20 augusti.

Klicka här för att läsa hela texten på Naturvårdsverkets hemsida.


Länsstyrelserna i Sverige har medgett SKK och hundklubbar anslutna till SKK ett tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med hundar under perioden 1 mars – 20 augusti 2024 om att släppa hundar under hundförbudstid.


Observera att detta tillstånd ENDAST gäller verksamhet som sker i klubbens regi. Det gäller INTE enskilda medlemmar eller privat kursverksamhet.


Klicka här för att visa dispensdokumentet för 2024.